Tjänster för Vårdval Vårdcentral

Tvingande tjänster

Sjunet

Journalsystem

KIV

eTjänstekort

SAMSA

1177 Vårdguidens eTjänster

Webbtidbok
I Krav- och kvalitetsboken finns angivet att Sjukvårdsrådgivningen ska ha tillgång till bokningsbara besökstider på jourmottagning och på vårdenheten. Tjänsten är förenad med en viss kostnad. Inga särskilda åtgärder behöver i nuläget vidtas av vårdenheten.

RGS-Webb
RGS-Webb är ett rådgivningssystem som levereras av Sjukvårdsrådgivningen. VGR har tecknat att avtal om tjänsten och ställer den kostnadsfritt till förfogande för alla vårdenheter i Vådval Vårdcentral. Vårdgivaren får åtkomst till tjänsten via en webbadress som meddelas i god tid inför start. Sjukvårdsrådgivningen står också för support av tjänsten.

Valfria tjänster

Länk till Munin

NPÖ

Befolkningsregister


Senast uppdaterad: 2018-12-19 11:16