Kontaktpersoner

Här är kontaktpersoner för de olika IT-systemen för Vårdval Rehab och VG Primärvård.

Sjunet

Lars Öberg, 08-452 70 86

Länk till Ineras hemsida

Katalog i Väst (KIV)

E-post: ekonomi.vardval@vgregion.se

RGS-webb

Kontaktperson saknas för tillfället

Mina vårdkontakter

Linda Salomonsson

Robin Björk

SAMSA

Kontaktperson saknas för tillfället

Webbtidbok

Kontaktperson saknas för tillfället

Leveransplats för uppföljningsdata

Nicklas Åkerman, 0700 - 82 43 53

Vårdvals-/sökfunktioner i vårdvalssystemet

Nicklas Åkerman, 0700 - 82 43 53

Funktioner/rapporter i ersättningssystemet

Nicklas Åkerman, 0700 - 82 43 53

Befolkningsregister

Eva Österberg, 010-47 37 604, 0702-95 22 00


Senast uppdaterad: 2019-01-09 15:26