Kontaktuppgifter

Här är kontaktuppgifter för de olika it-systemen för Vårdval Rehab och Vårdval Vårdcentral.

Sjunet

Lars Öberg, 08-452 70 86

Länk till Ineras hemsida

Katalog i Väst (KIV)

E-post: ekonomi.vardval@vgregion.se

RGS-webb

Kontaktperson saknas för tillfället

Mina vårdkontakter

Linda Salomonsson

Robin Björk

SAMSA

info.samsa@vgregion.se

Webbtidbok

Kontaktperson saknas för tillfället

Leveransplats för uppföljningsdata

Hans Möller, osv.vardval@vgregion.se

Vårdvals-/sökfunktioner i vårdvalssystemet

Hans Möller, osv.vardval@vgregion.se

Funktioner/rapporter i ersättningssystemet

Hans Möller, osv.vardval@vgregion.se

Befolkningsregister

Eva Österberg, 010-47 37 604, 0702-95 22 00