April 2021

Ny tidplan är nu beslutad av styrgruppen och det kommer att bli lite förseningar i projektet. Testmiljön kommer att sakta men säkert tillgängliggöra kontrakt från maj och bli komplett i december 2021. Plan för produktionssättning är i februari 2022. Därefter kommer det att bli förfiningar och justeringar allt eftersom vi hanterar våra börkrav och får återkoppling från verksamheterna som börjat nyttja vår tjänst.

Kommunikationsmässigt så har vi haft flertalet möten med FVM, objekt och SIS för kommuner och Gbg stad. Möte med SIS Hälso- och sjukvård är inplanerat till 6 maj och SIS Regional utveckling 8 juni. Syftet med våra möten är informera om status just nu samt säkra att ansvariga för system, förvaltningar och FVM är samförstådda i var respektive avgränsning och ansvar finns.

Just nu pågår det aktiviteter för att säkra krav för parallellhanteringen som vi räknar med att vara klar mot slutet av maj. Vi har påbörjat testningsförfarandet inför produktionssättning av vår Leverans 4, (se tidplanen), som i praktiken betyder att vi gör en omstyrning från dagens hämtningskälla rörande personuppgifter till den nationella. Inga konsumenter skall bli påverkade av denna omstyrning, men det behöver göras tester i respektive system för att validera att så är fallet.

Vi har sedan sist fått en ny styrgruppsordförande samt ny representant från SU.

//Sara

Vänlig påminnelse;

Till Objekten inom VGR: (objektägare och objektledare)
PU-tjänst projektet


Vill åter delge er denna viktiga information:
• Det kommer att behövas lokala projekt för implementation av nya Personuppgiftstjänsten och vid behov kan lokal anpassning av regionala rutiner framtagna av projektet, krävas

• Alla befintliga system som är kvar efter utrullningen av Millennium behöver anpassas för att kunna hantera nationellt reservID och därmed ett nytt reservnummerformat. Kvarvarande system som är anslutna med gammal logik/teknik behöver planera in kommande uppgraderingar, för anpassning av ny anslutning till Personuppgiftstjänsten.

• Finansiering av de förändringar som behöver genomföras i kvarvarande integrerade system omhändertas av respektive objekt, bolag inom VGR, kommuner och privata vårdgivare. Information kommer att gå ut från projektet till berörda objekt och systemansvariga om att det kommer att krävas anpassningar. Därmed ges tid för att förbereda sig för dessa förändringar och investeringar som behöver göras under kommande år