Maj 2021

Projektet taktar på enligt vår uppdaterade tidplan. Stort fokus under maj månad har varit att få till omstyrning av hämtningskälla för PU-tjänsten (från Västfolket till Nationell PU-tjänst (NPU)). Testfas med konsumerande system har startat och om allt faller väl ut så kommer vi att produktionssätta denna omstyrning i början av september. För detaljerad information rörande exakt vilka ändringar och hur testerna går till se Steg 1 (L4) - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se).

Utöver omstyrning av hämtningskälla har vi även arbetat mycket med att färdigställa analyser rörande parallellhantering, om hur Nationella Reservidentiteter (NRID) skall fungera med Lokala Reservidentiteter (LRID). Riskanalys på detta utfördes den 26 maj, det finns en del beroenden som behöver lösas ut bla till NPU, dialog pågår med Inera.

Det förenklade GUIt växer sakta men säkert fram och vi planerar att påbörja tester med verksamhetsgruppen innan midsommar.

//Sara