September 2021

Hösten fick en ordentlig rivstart för PU-projektet. Identifierade buggar under testperioden i juni är nästan färdiganalyserade, det visade sig att vi bla upptäckt en ordentlig teknisk skuld som behöver hanteras och detta påverkar PU-projektets tidplan. Vi håller nu på att reda ut de sista sakerna och hoppas att utveckling kan starta snarast. På grund av detta håller vi nu bla på att revidera vår projektplan då denna tekniska skuld är stoppande för projektets framfart.

I projektet har vi även tagit fram ett koncept för hur VGR skulle kunna inventera samt ta fram en egen plan för implementation av parallellhantering/ övergång från LRID till NRID. Förankring pågår med berörda parter som behövs till en arbetsgrupp, och vi hoppas att kunna påbörja detta arbete tillsammans snart.

//Sara