Januari 2022


Januari kan sammanfattas med nedan tre punkter:
• Personalförändringar
• Plan för kommande år
• Revision av projektet

Som en del av den agila transformationen kommer jag även att ta över rollen som produktägare under projektets tid. Charlotte Lindholm är vår nya scrummaster och vårt team har även kompletterats med en mjukvaruarkitekt Ana von Klopp.
Vi arbetar för fullt med att slutföra tester inför produktionssättning i vecka 9 och har påbörjat backlog grooming för kommande stora userstories. Vi har även arbetat med att få klarhet i avgränsningar för vårt scope så vi fokuserar på rätt värdeskapande aktiviteter. Vår plan kommer att visas för styrgruppen den 8 februari och därefter kommer den att offentliggöras.
Då vi fortfarande är rödflaggade så har projektet blivit reviderat under januari av FVM ÖGA, utkomst av denna och handlingsplan kommer att presenteras för styrgruppen den 8 februari.

//Sara