April 2022

Jag har sagt upp mig och kommer att lämna projektet inom kort. Tobias Kallin tar över som produktägare.
Vi har upptäckt ytterligare buggar i ”L4 – Uppgradering av Befreg / omkoppling till Inera” vilket gör att vi inte kan sätta något produktionsdatum ännu.
Planering rörande produktionssättning av termkoder pågår och vi kommer klara måldatum för detta. 

// Sara