December 2021

2021 – året som blev fyllt av lärdomar
Det blev inte riktigt som vi planerat, men vi har nu en plan för kommande år som bådar gott.

Året som har gått har rustat oss för att ta itu med den komplexitet som vi står inför.
Vi har bland annat arbetat med

• att lägga den tekniska grunden (server- och certifikatuppgraderingar mm) så att vi kan bygga vidare framåt mot EN komplett tjänst.
• utredningar och informationsspridning rörande personuppgifts- och parallellhantering.
• att få djupare förståelse rörande Ineras personuppgiftstjänst samt haft nationell samverkan med andra regioner
• att informera interna och externa intressenter om vad som är på gång och vad de behöver förbereda sig på
• förbereda oss på att arbeta mer agilt och tillsatt roller för detta

Vi vill passa på att önska alla God Jul och Gott Nytt År och vi ser fram emot 2022 

/Sara