November 2020

Projektrapportering 2020-11-27

Status projektet

Arbetet med att nå fram till ett lösningsförslag för den nya PU-tjänsten fortsätter. Det är en mängd olika frågor som behöver redas ut för att nå samsyn mellan alla inblandade parter. PU-tjänst projektet jobbar tätt ihop med FVM (där både VGR och Cerner är involverade) för att säkra att nödvändiga funktioner kommer på plats. Samtidigt ska lösningen som väljs motsvara både Avtalet som ligger till grund för införandet av Millennium, samt fungera väl ute i verksamheten hos våra användare. Befintliga funktioner ska ses över och utvärderas och de som vi vill ska finnas kvar även efter att Millennium är utrullat fullt ut inom VGR måste säkras.

Ett stort arbete för projektgruppen är att löpande sammanställa verksamhetskraven, prioritera ordningen för införandet av dessa, samt lägga beställningar till leverantör för utvecklingsarbete. Detta genomförs redan nu för de delar där val av lösningsalternativ inte påverkar utvecklingsarbetet. Det här är en balansgång och utmaning för projektet men hittills har det inte saktat ner projektets progress.

Tidplan

Leverans av testmiljö för Millennium planeras ske i slutet av februari 2021, en justering från tidigare leveransdatum som låg i slutet av december 2020. Testarbetet av PU-tjänsten som Cerner planerar att utföra startar upp i mitten av mars 2021. Därmed har tidplanen reviderats på hemsidan för att spegla denna planering.

Till Objekten inom VGR: (objektägare och objektledare)

PU-tjänst projektet vill delge er denna viktiga information igen:

  • det kommer att behövas lokala projekt för implementation av nya Personuppgiftstjänsten och vid behov kan lokal anpassning, av regionala rutiner framtagna av projektet, krävas. (Troligen kommer detta ingå som en del av införandet av Millennium, omfattningen av detta är därför svårt att uppskatta i dagsläget).
  • alla befintliga system som är kvar efter utrullningen av Millennium behöver anpassas för att kunna hantera nationellt reservID och därmed ett nytt reservnummerformat. Kvarvarande system som är anslutna med gammal logik/teknik behöver planera in kommande uppgraderingar, för anpassning till ny anslutning till Personuppgiftstjänsten.
  • finansiering av de förändringar som behöver genomföras i integrerade system omhändertas av respektive objekt, bolagen inom VGR, kommunerna och privata vårdgivare. Information kommer att gå ut från projektet till berörda objekt och systemansvariga om att det kommer att krävas anpassningar. Därmed ges tid för att förbereda sig för dessa förändringar och investeringar som behöver göras under kommande år.

Har du frågor som berör PU-tjänst projektet så läs gärna under ”Vanliga frågor och svar” här på hemsidan, kanske finns svar på din fråga där.

Med vänlig hälsning,

//Annelie

Annelie Jansson, HPL projekt Ny Personuppgiftstjänst
Projektledare Projektkontoret
Regionservice
Västra Götalandsregionen

Tel: 010-441 02 86
Tel: 070-490 95 11
E-post: annelie.m.jansson@vgregion.se
--------------------------------------------------------------------------------

- En projektledare från Kompetenscentrum, Regionservice | Flöjelbergsgatan 2A, 431 35 Mölndal -