Juni 2021

Efter en intensiv vår med stort fokus på planering och färdigställande av krav så skall det bli skönt med en välbehövlig semester. Jag har nu varit på plats som huvudprojektledare i sex månader och min nya IT-projektledare Martin har hunnit med att arbeta tre månader tillsammans med projektteamet.

Vi är just nu i slutfaserna på L4 (omstyrning från Västfolket till Nationell PU-tjänst, NPU) testningen, vi har tillsammans med er identifierat lite buggar som lyckats slinka igenom våra interna tester. Stort tack för allas insatser. 30 juni kommer vi inom projektet att göra en kortare vitboksgenomgång för att lära oss av de aktiviteter vi gjort och förhoppningsvis bli lite bättre till nästa testomgång.

Senaste två veckorna har vi även lagt tid på att detaljera aktiviteter för hösten och på verksamhetssidan kommer vi bla att arbeta med
- Genomlysning av Masterdata och skicka en enkät till våra intressenter som konsumerar data
- Regional rutin
- Utbildningsmaterial
- Vägledningsdokument
- Börja titta på avvecklingsaktiviteter för Västfolket och Augustus


På IT sidan fortgår utvecklingsaktiviteter bla så räknar vi med att ha två produktionssättningar under hösten
- Omstyrningen från Västfolket till NPU
- Termkoder

Med detta vill jag passa på att önska alla en skön och avslappnande semester och så ser jag fram emot en kommande produktiv höst.
Sara