Mars 2021

Projektrapportering 2021-03-26

Status projektet

Ny huvudprojektledare tillträdde 1 december 2020 och ny IT projektledare tillträdde 22 mars 2021. Mycket tid har gått åt till att skapa samsyn inom projektet vad som skall göras och när. En förfinad projektplan kommer att presenteras efter nästkommande styrgruppsmöte 8 april 2022.

Vi har nu även en nedbruten kommunikationsplan och har börjat arbeta efter den. Inplanerade avstämningar med FVM intressenter på månadsbasis samt dialog med respektive objekt samt SIS gruppering.

Projektets första leverans är uppdelad i sju olika delar och vi kommer att implementera dessa stegvis, Sök, avancerad sök, reservnummer, behörighet och loggning, aviseringsmotor samt notifieringsfiler och utveckling av ett grafiskt gränssnitt kommer att följa respektive steg.