Informationsblad om FaR

Centrum för fysisk aktivitet har skapat två informationsblad om Fysisk aktivitet på recept, FaR riktade till patienter. Det ena riktar sig till barn och unga och det andra till vuxna. Du som vårdgivare kan dela ut informationsbladen i samband med samtal om fysisk aktivitet och ordination av FaR. Eller ha dem i ett väntrum. Nedan finns de för utskrift men de kommer också finnas att beställa på Marknadsplatsen innan sommaren.

Så beställer du informationsbladen om FaR

Du kan välja att skriva ut bladen eller beställa dem på Marknadsplatsen.

A-4 blad om FaR Barn och unga - VGR18022

A-4 blad om FaR Vuxna - VGR18021

Länkar till Marknadsplatsen

För dig med tillgång till VGRs intranät

För dig utan tillgång till VGRs intranät

Informationsbladet om FaRs första sida.

Informationsblad om FaR för barn och unga

Här hittar du ett informationsblad om FaR för barn och unga. Du som vårdgivare kan dela ut informationsbladet i samband med samtal om fysisk aktivitet och ordination av FaR. Bladet finns i utskriftsversion och är i a4-format. När du klickar på bilden öppnas pdf:en.

Informationsbladet om FaR för vuxnas första sida.

Informationsblad om FaR för vuxna

Här hittar du ett informationsblad om FaR för vuxna. Du som vårdgivare kan dela ut informationsbladet i samband med samtal om fysisk aktivitet och ordination av FaR. Bladet finns i utskriftsversion och är i a4-format. När du klickar på bilden öppnas pdf:en.