Diagnosblad

Centrum för fysisk aktivitet har skapat informationsblad riktade till patienter om fysisk aktivitet som medicin vid 20 diagnoser. Du som vårdgivare kan dela ut informationsbladen till dina patienter i samband med samtal om fysisk aktivitet och ordination av FaR.

I bladet kan patienten läsa mer om:

  • Hur kan rörelse hjälpa mig?
  • Hur kan jag börja?
  • På vilket sätt kan jag röra på mig?

Diagnosblad för utskrift eller beställning

Bladen finns i utskriftsversion för att dela ut i samband med samtal om fysisk aktivitet och ordination av FaR. De går även att beställa på Marknadsplatsen och kostar 27kr för 10 stycken. 

Så beställer du diagnosblad
Sök på artikelnummer på Marknadsplatsen.

Länkar till Marknadsplatsen

För dig med tillgång till VGRs intranät

För dig utan tillgång till VGRs intranät

Artros
A4-blad FaR diagnos Artros
Beställ på Marknadsplatsen, artikelnummer VGR18001

Blodfettsrubbningar
A4-blad FaR diagnos Blodfettsrubbningar
Beställ på Marknadsplatsen, artikelnummer VGR18002

Cancer
A4-blad FaR diagnos Cancer 
Beställ på Marknadsplatsen, artikelnummer VGR18003

Demens
A4-blad FaR diagnos Demens
Beställ på Marknadsplatsen, artikelnummer VGR18004

Depression
A4-blad FaR diagnos Depression
Beställ på Marknadsplatsen, artikelnummer VGR18005

Högt blodtryck
A4-blad FaR diagnos Högt blodtryck
Beställ på Marknadsplatsen, artikelnummer VGR18008

Insomni - sömnbesvär
A4-blad FaR diagnos Insomni - sömnbesvär
Beställ på Marknadsplatsen, artikelnummer VGR18009

Klimakteriebesvär
A4-blad FaR diagnos Klimakteriebesvär
Beställ på Marknadsplatsen, artikelnummer VGR18010

KOL
A4-blad FaR diagnos Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Beställ på Marknadsplatsen, artikelnummer VGR18011

Kranskärlssjukdom
A4-blad FaR diagnos Kranskärlssjukdom
Beställ på Marknadsplatsen, artikelnummer VGR18012

Långvariga smärttillstånd
A4-blad FaR diagnos Långvariga smärttillstånd
Beställ på Marknadsplatsen, artikelnummer VGR18007

Metabola syndromet
A4-blad FaR diagnos Metabola syndromet
Beställ på Marknadsplatsen, artikelnummer VGR18013

Migrän
A4-blad FaR diagnos Migrän
Beställ på Marknadsplatsen, artikelnummer VGR18014

Osteoporos
A4-blad FaR diagnos Osteoporos
Beställ på Marknadsplatsen, artikelnummer VGR18015

Reumatoid artrit (RA)
A4-blad FaR diagnos Reumatoid artrit (RA)
Beställ på Marknadsplatsen, artikelnummer VGR18016

Stress
A4-blad FaR diagnos Stress
Beställ på Marknadsplatsen, artikelnummer VGR18020

Stroke
A4-blad FaR diagnos Stroke
Beställ på Marknadsplatsen, artikelnummer VGR18017

Typ 2-diabetes
A4-blad FaR diagnos Typ 2-diabetes
Beställ på Marknadsplatsen, artikelnummer VGR18006

Ångest
A4-blad FaR diagnos Ångest
Beställ på Marknadsplatsen, artikelnummer VGR18018

Övervikt och obesitas
A4-blad FaR diagnos Övervikt och obesitas
Beställ på Marknadsplatsen, artikelnummer VGR18019