FaR-mottagning online

Informationsblad om FaR-mottagning online

På FaR-mottagning online finns fysioterapeuter beredda att stötta den som fått FaR. Personlig vägledning med råd, motivation och instruktioner för att hitta hållbar aktivitetsnivå. Nedan finns ett informationsblad för utskrift.

Svenska, FaR-mottagning online

 

Ytterligare information

Du hittar ytterligare information på sidan om FaR-mottagning och där uppdateras informationen löpande.

Tillgänglighetsanpassning

Är pdf:en inte tillräckligt tillgänglighetsanpassad? Kontakta oss gärna rh.cffa@vgregion.se