Foldrar Fysisk aktivitet som medicinsk behandling

Här finns två varianter av foldrar om fysisk aktivitet som medicinsk behandling.

Foldern Fysisk aktivitet och FaR som medicinsk behandling (pdf)Svenska: Folder Fysisk aktivitet och FaR som medicinsk behandling (pdf) - framtagen av Regionala Terapigruppen Fysisk aktivitet och Centrum för fysisk aktivitet.

Denna folder går att beställa kostnadsfritt via Adress- och Distributionscentrum. Se sidan Beställ eller ladda ner material.

Foldern Fysisk aktivitet

Foldern Fysisk aktivitet är framtagen av Nätverket Hälsofrämjande Hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen.

Denna svenska varianten går att beställa via Marknadsplatsen (VGR14690) mot en kostnad. De översatta foldrarna går att skriva ut från PDF:erna, inte att beställa.

Arabiska och persiska

Tänk på att persiska och arabiska är högerställda språk som läses på motsatt sätt från det svenska språket. Du viker alltså som vanligt mitt på sidan, men ställer sedan foldern så att vecket är på höger sida istället för vänster. 

Skriva ut

För att skriva ut foldrarna behöver du göra en dubbelsidig utskrift. Hur man gör detta skiljer sig åt mellan olika skrivare så du behöver ändra dina utskriftsinställningar när du skriver ut. Det är vanligt att de val du ska klicka i är liggande formatdubbelsidig utskrift samt vänd längs kortsidan. Om det inte går kan följande inställningar göras: dubbelsidig utskrift och Häfte

Tillgänglighetsanpassade varianter

Tillgänglighetsanpassade PDF:er av foldrarna ovan håller på att tas fram. Om du behöver hjälp att ta till dig informationen före dess, kontakta helen.sundberg@vgregion.se .