Emissioner

Under våren 2018 kommer Västra Götalandsregionen att emittera en grön obligation för att finansiera nya Regionens Hus i Göteborg. Att emittera gröna obligationer är en del av Västra Götalandsregionens ambitiösa miljöarbete och ett steg i ledet till att bidra till en hållbar utveckling och ett minskat fossilberoende.

Nya Regionens hus, som byggs tillsammans med Skanska, har inflyttning våren 2019. Huset byggs med höga miljökrav vad gäller allt från energieffektivitet till materialval. Kontorshuset certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, vilket innebär låg energiförbrukning, en sund innemiljö och giftfria material. När det gäller energianvändningen ligger Västra Götalandsregionens egna krav högre än certifieringens.