Bildstöd

KomHIT flykting - Bildstöd

Bildstöd är ett verktyg att använda för att säkerställa att patient och personal förstår varandra.  Det finns framtaget för en mängd olika verksamheter och för olika situationer. Alla framtagna bildstöd finns på 10 olika språk; albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, kurmanji, pashto, persiska, somaliska, sorani och tigrinja.

På hemsidan www.kom-hit.se hittar man allt som finns framtaget men det finns också en resurs att skapa egna bildstöd och ladda hem stöd som andra har skapat. På hemsidan finns det även utbildningar och annan information som kan vara viktig att känna till.

Nedan visas olika framtagna bildstödsmaterial