Tips inför tolkanvändning

Tänk på att beställa utbildade SRHR-tolkar om samtalet berör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, relationer, kön eller könsidentitet, familjeplanering, hbtq-frågor, våld i nära relationer eller sexuellt överförbara infektioner. 

Tänk på att beställa tolk i god tid och glöm inte att avboka tolk om besöket ställs in!

De vanligaste tiderna att använda tolk är kl. 10-11 och 13-14. Under de här tiderna kan det vara svårare att få en tolk. Det kan vara bra att tänka på redan vid bokning av den tolkbehövande.

Bra att tänka på vid tolkanvändning

  • det tolkade samtalet tar längre tid än ett enspråkigt samtal
  • låt tolken presentera sig
  • tala direkt till patient
  • uttryck dig klart och tydligt
  • säkerställ att du och din patient förstår varandra
  • låt tolken prata till punkt
  • tolkens uppgift är att tolka, inte delta i samtalet eller ge uttryck för egna åsikter
  • tolken ska inte användas till andra uppgifter än tolkning.