Restinformation: Actilyse 10mg, 20mg samt 50mg

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapigrupp: Neurologi
Senast uppdaterat

2024-07-01 Uppdaterad information Actilyse 10mg, 20mg, 50mg. Samtliga styrkor är beställningsbara i Hamlet. 

2023-06-27 Uppdaterad information från Läkemedelskommittén kring terapirekommendationer orsakad av restnotering

2023-05-31 Uppdaterad information
2022-07-01 Restnotering Actilyse

Läkemedel


Actilyse 10 mg vnr 114678
Actilyse 20 mg vnr 404491
Actilyse 50 mg vnr 404533

Det är fortsatt begränsad tillgång på Actilyse 10mg, 20mg och 50mg.  Nationell samordning och månatliga allokeringar sker för att säkerställa tillgång av preparat för alla regioner.
VGR får tilldelad volym per varje styrka som beställs via Hamlet.
Beställ enbart efter er faktiska behov.

 

Se även information från Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer (NAG LOK) Rekommendation för hantering av restsituation för Actilyse (alteplas) - Janusinfo.se

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se