Restinformation: Actilyse 2mg

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Njure
Senast uppdaterat

2024-07-01 Uppdaterad information Actilyse 2mg, begränsad volym finns allokerad per månad.

2022-09-06 Uppdaterad information om tillgänglighet på licensalternativen
2022-06-16 (länkar till nationella rekommendationer uppdaterade, redaktionella ändringar, medicintekniskt alternativ tillagt)

Läkemedel

Actilyse 2mg

Status

Actilyse 2mg restnoterar under hela 2023 och 2024. VGR får en begränsad volym tilldelad per månad, vilken bör säkerställa regionens behov av preparatet. Viktigt att det beställs efter faktiskt behov.

Alternativ

Se nationella rekommendationer angående hantering av restsituation för Actilyse 2 mg.

 

Alternativ till Actilyse

Nedanstående produkter har godkända regiongemensamma licenser:

Begränsad tillgång:
Cathflo pulver till injektion/infusionsvätska, lösning 2 mg, 10x2 ml,
MAH: Hoffmann-La Roche Limited (Canada)
Produktresumé
Varunummer:844325 – beställs via Hamlet
Pris: 10 995 kr
Ledtid: 10 dagar

Cathflo Activase 2mg, powder for solution for injection 1st;
MAH:Genentech, Inc USA
Produktresumé
Vnr:844139
Pris: 4700kr
Ledtid: ca 3 veckor

Ej längre tillgänglig:
Actilyse Cathflo 2mg, pulver till injektion-/infusionsvätska, lösning 5st;
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Tyskland)
Produktresumé

Varunummer: 773537 - beställs via Hamlet
Pris: 4300 kr
Ledtid: ca 10 dagar best                

Medicinteknisk produkt:
TauroLock 5A U25.000 - Beställs i marknadsplatsen

Varje förskrivare får ta ställning till vilket/vilka
alternativ som passar deras verksamhet

OBS Alternativ

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla

Företaget, RGL

Övrigt

Skicka in licensmotivering via KLAS.

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se