Lektionsmaterial för lärare

Här hittar du som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 10 lektioner om yrken inom hälso- och sjukvården. Lektionerna passar för årskurs 7–9 och är kopplade till läroplanen och kursplaner i samhällskunskap, biologi, matematik, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa samt engelska.

Gissa yrket

Vem gör vad när Emma får blindtarmsinflammation?

Yrkestest

Svara på frågor och få tips på yrken för dig.

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen