Sjukhusdialog på engelska

En sjuksköterska med lång mörk fläta och glasögon står längst upp i en trappa i ett sjukhus

Eleverna spelar patienten Emma och olika yrkespersoner på ett sjukhus och tränar på att uttrycka sig på engelska samtidigt som de får en inblick i olika yrken.

Syfte

Att eleverna tränar på att kommunicera på engelska i en vardaglig situation som utspelar sig på ett sjukhus. Att eleverna får en inblick i att arbeta på ett sjukhus.

Tidsårgång

Förberedelser cirka 15 min. Lektionen cirka 40-60 minuter.

Förberedelser

Kolla igenom lektionsförslaget och kopiera upp och klipp ut dialogkorten i lagom många uppsättningar, eller förmedla dem digitalt. (Hitta lämpligt filmklipp från en engelskspråkig sjukhusserie).

Ämne

Engelska

Gör så här

Gå igenom gloslistan med eleverna och läs igenom introduktionstexten om Emma tillsammans. Låt sedan eleverna arbeta i par och spela upp dialogen enligt korten. Texten på korten ska inte översättas rakt av utan fungerar som en instruktion/uppmaning. En får spela Emma och en spelar de andra olika personerna. Dialogen inleds alltid av den andra personen. Om tid finns kan de byta roller när de gått igenom alla korten. Du kan även låta eleverna dramatisera och spela upp för varandra eller spela in små filmer. Komplettera gärna lektionen med att visa ett filmklipp från en engelskspråkig sjukhusserie.

Materialet

Ladda ner lektionen i ett komplett häfte, inklusive lektionsupplägg, elevuppgifter, koppling till läroplan och kursplaner samt eventuella övriga tillbehör nedan. Elevuppgifterna och eventuella tillbehör finns även som separata dokument att enkelt delas med eleverna.