Jobba i en region

Tre elever, en flicka och två pojkar iklädda tandvårdens blå arbetskläder besöker en kvinnlig tandläkare och en manlig tandhygienist. En av eleverna testar ett redskap på tandhygienisten när han ligger i tandläkarstolen.

Låt dina elever hänga med när niondeklassare provar på olika jobb i en region när de besöker ett sjukhuslabb, ett sjukhuskök, en IVA-avdelning, en tandvårds- och en psykiatrimottagning.

Syfte

Att eleverna får inspiration till att välja yrke och fortsatt utbildning. Att eleverna får en introduktion till vad en region gör.

Tidsåtgång

Förberedelser cirka 25 min. Lektionen cirka 60 minuter.

Förberedelser

Läs igenom lektionsförslaget och diskussionsfrågorna, kolla igenom filmerna.

Ämne

Samhällskunskap, Studie- och yrkesvägledning

Gör så här

A. Visa de fem kortfilmerna med ungdomarna från årskurs nio som testar olika jobb inom Västra Götalandsregionen. Låt eleverna diskutera frågorna till övning A i par eller små grupper.

B. Låt dem fundera på frågorna till övning B innan ni ser kortfilmen om Västra Götalandsregionen. Visa sedan filmen. Följ upp på valfritt sätt. (Beroende på årskurs och vad ni har arbetat med tidigare kan filmen fungera som en kort repetition eller en introduktion till mer kunskap om vad en region och offentlig sektor är.)

Länkar

Filmer där niondeklassare provar på olika jobb (cirka 2,5–4,5 min/film).

Film ”Det här är Västra Götalandsregionen” (50 sek).

Materialet

Ladda ner lektionen i ett komplett häfte, inklusive lektionsupplägg, elevuppgifter, koppling till läroplan och kursplaner samt eventuella övriga tillbehör nedan. Elevuppgifterna och eventuella tillbehör finns även som separata dokument att enkelt delas med eleverna.