Yrkesfilmer i 360 och 3D

En kvinnlig ambulanssjuksköterskas och en manlig ambulanssjukvårdares ryggar syns när de kör en patient i en sjukhuskorridor.

Hälsa på och kolla runt i en ambulans, på ett labb, i gymmet hos en fysioterapeut, på medicinska sekreterarnas kontor med flera arbetsplatser.

Syfte

Att få veta mer om hur det är att arbeta inom olika hälso- och sjukvårdsyrken.

Tidsåtgång

Lektion cirka 60 minuter. Förberedelser cirka 10–30 minuter.

Förberedelser

Instruktionerna gäller för dig som beställt Västra Götalandsregionens VR-glasögon i kartong. Filmerna går dock att se med andra sorters VR-glasögon eller i enbart 360° utan glasögon.

Påminn gärna eleverna i förväg om att de ska ha med mobilen och hörlurar till lektionen. Bygg ihop ett par egna VR-glasögon, så du vet hur man gör och kan hjälpa eleverna vid behov. Titta på filmerna på Youtube. Du hittar dem på Västra Götalandsregionens Youtube-kanal i spellistan Yrkesfilmer, eller via QR-koderna i dokumentet nedan. (Skanna QR-koden med din mobilkamera och klicka på notisen som kommer upp så kommer du till filmerna.) I vissa mobiler behöver du först starta filmen och sedan trycka på ikonen för VR glasögon för att få rätt visningsläge i mobilen. (Eventuellt måste du ladda ner Youtube som app). Lägg sedan in mobilen i VR-glasögonen. Innan lektionen börjar, kan du gärna lägga fram VR-glasögon och bruksanvisning på elevernas bänkar. Förmedla frågorna till eleverna.

Ämne

Samhällskunskap, Studie-och yrkesvägledning

Gör så här

1. Informera eleverna om att de ska få se filmer om olika yrken inom hälso- och sjukvård i 3D- /360°-format. Säg att de ska ta fram sina mobiler, putsa skärmen och sätta i hörlurar. Låt dem sedan bygga ihop VR-glasögonen enligt instruktionen. QR-koderna till varje film finns bredvid frågorna. Informera om att de ska starta filmen, klicka på symbolen för VR-glasögon och placera mobilen på rätt ställe.
2. Låt eleverna välja två filmer eller kolla på alla.
3. Låt eleverna i par/grupp svara på frågorna som hör till de valda filmerna och sedan diskutera frågorna under Att fundera över.
4. Som fördjupning kan eleverna välja ett av yrkena, eller ett annat hälso- och sjukvårdsyrke, ta reda på mer om det och redovisa på lämpligt vis.

Materialet

Ladda ner lektionen i ett komplett häfte, inklusive lektionsupplägg, elevuppgifter, koppling till läroplan och kursplaner samt eventuella övriga tillbehör nedan. Elevuppgifterna och eventuella tillbehör finns även som separata dokument att enkelt delas med eleverna.