Vad gör en dietist?

En närbild där man ser en blå väst på en person, en yrkesskylt där det står dietist samt två händer hålla ett glas med smoothie.

Prova på en dietists arbetsuppgifter genom att räkna ut näringsinnehåll och fundera kring lämplig kost i olika situationer.

Lektionsupplägg

Syfte

Att eleverna får en inblick i yrket dietist och lär sig reflektera kring näringsämnen i kosten vid olika situationer. Att eleverna lär sig om hur hälsan påverkas av olika val när det gäller kost och träning, samt hur man kan göra för att förändra sina val.

Tidsåtgång

Förberedelser cirka 10–30 min. Lektionen cirka 60–80 minuter.

Förberedelser

Kolla igenom lektionsförslaget (som är framtaget av en dietist). ta eventuellt fram relevanta sidor i läromedel för eleverna att läsa innan/i samband med övningen beroende på ditt ämne och deras förkunskaper.

Ämne

Biologi, Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Matematik, Samhällskunskap, Studie- och yrkesvägledning

Gör så här

Låt eleverna arbeta i par och svara på frågorna. Hänvisa dem till lämpliga sidor i läromedel eller på internet.

Materialet

Ladda ner lektionen i ett komplett häfte, inklusive lektionsupplägg, elevuppgifter, koppling till läroplan och kursplaner samt eventuella övriga tillbehör nedan. Elevuppgifterna och eventuella tillbehör finns även som separata dokument att enkelt delas med eleverna.