Vad gör en tandhygienist?

En ung kvinna med mörkt hår sitter i en tandläkarstol bredvid en kortklippt tandhygienist som håller i ett redskap.

Prova på en tandhygienists jobb genom att studera en skada och ta reda på vad den beror på och hur den kan åtgärdas.

Syfte

Att eleverna lär sig om hur munhälsan påverkas av snus samt hur den kan förbättras, och samtidigt får en inblick i yrket tandhygienist.

Tidsåtgång

Förberedelser cirka 10–30 min. Lektionen cirka 40 minuter.

Förberedelser

Kolla igenom lektionsförslaget och ta eventuellt fram relevanta sidor från valfritt läromedel (om munhålan/tänder/skadliga preparat) för eleverna att läsa i samband med övningen.

Ämne

Biologi, Hem- och konsumentkunskap, Idrott- och hälsa, Studie- och yrkesvägledning.

Gör så här

Låt eleverna arbeta i par med att svara på frågorna. Till sin hjälp kan du hänvisa dem till lämpliga sidor i läromedel eller att söka svar på internet.

Materialet

Ladda ner lektionen i ett komplett häfte, inklusive lektionsupplägg, elevuppgifter, koppling till läroplan och kursplaner samt eventuella övriga tillbehör nedan. Elevuppgifterna och eventuella tillbehör finns även som separata dokument att enkelt delas med eleverna.