Gissa yrket

Kirurger opererar en patient i en operationssal.

Vem gör vad när Emma får blindtarmsinflammation? 15-åriga Emma möter många olika yrkespersoner under sin sjukhusvistelse. Eleverna ska gissa vilket yrke som gör vad.

Lektionsupplägg

Syfte

Att eleverna lär sig mer om hur det är att arbeta inom hälso- och sjukvården och vad olika yrkeskategorier gör. Dels för att få ökad kunskap om den stora bredden av yrken inom hälso- och sjukvården, dels för att få en känsla för om detta yrkesområde är något för dem. De får också lära sig mer om en vanlig sjukdom och behandling.

Tidsåtgång

Förberedelser cirka 10 minuter. Lektionen cirka 35 minuter. (Fylla i svaren: 20 minuter + genomgång av svaren: 15 minuter.) Du kan också dela ut facit och låta eleverna rätta själva.

Förberedelser

Läs igenom lektionsupplägget och lucktexten. Förmedla lucktexten till eleverna. Skriv ut svarsformulär.

Ämne

Samhällskunskap, Biologi, Studie- och yrkesvägledning

Diskussionsfrågor

  • Vilka yrken inom hälso- och sjukvården kände du inte till innan?
  • Vilket hälso-/sjukvårdsjobb skulle du helst vilja ha?
  • Vad är det för skillnad mellan en undersköterska och en sjuksköterska?
  • Ge exempel på ett par yrken inom sjukvården som är har mindre patientkontakt än exempelvis sjuksköterska?

Gör så här

Låt eleverna arbeta enskilt eller i par och läsa berättelsen om Emma. I svarsformuläret ska de ringa in rätt yrken på de personer som Emma möter under sin sjukhusvistelse. När de är klara kan ni gå igenom svaren tillsammans. Om tid finns över kan ni gärna diskutera lite kring de olika yrkena. Utgå från diskussionsfrågorna eller andra frågeställningar som har uppkommit.

Materialet

Ladda ner lektionen i ett komplett häfte, inklusive lektionsupplägg, elevuppgifter, koppling till läroplan och kursplaner samt eventuella övriga tillbehör nedan. Elevuppgifterna och eventuella tillbehör finns även som separata dokument att enkelt delas med eleverna.