Egenskaper och yrken

Med hjälp av kort med olika egenskaper får eleverna fundera kring vilka egenskaper de har och vilka yrken som kan passa dem.

Lektionsupplägg

Syfte

Att eleverna får upp ögonen för olika yrken inom hälso- och sjukvård. Att eleverna får fundera över vilka egenskaper de själva har och vilka som kan passa bra inom olika yrken.

Tidsåtgång

Förberedelser cirka 40 min (första gången, sedan kan korten återanvändas). Övning A tar cirka 30 min. Övning B tar cirka 20 min. Övningarna kan göras efter varandra eller var för sig.

Förberedelser

Läs igenom lektionsupplägget. Skriv ut en uppsättning av yrkeskorten, samt några uppsättningar av egenskapskorten. (Korten hittar du sist i lektionsdokumentet, samt som separata dokument längst ned på denna sida). Lämpligen en uppsättning egenskapskort per grupp om 3–4 elever. Yrkeskorten ska skrivas ut på båda sidorna, så de får en fram- och baksida. Tvärtom gäller för egenskapskorten. Förmedla diskussionsfrågorna till eleverna.

Ämne

Samhällskunskap, Studie- och yrkesvägledning

Övning A – Gör så här

1. Vilka yrken känner du till inom hälso- och sjukvården?
Låt klassen komma på så många yrken de kan. Kika på yrkeskorten och led in dem på vissa kategorier om de inte kommer upp. Samla yrkena på whiteboarden.

2. Vad innebär yrket?
Låt eleverna sitta i grupper om 3–4 personer. Ge dem ett av yrkeskorten och låt dem tillsammans fundera på vad yrket innebär utan att läsa på baksidan. Utgå från diskussionsfrågorna till övning A.

3. Vilka egenskaper passar vilka yrken?
Dela ut en uppsättning med egenskapskort till varje grupp. Eleverna ska utifrån korten välja ut de fem viktigaste egenskaperna som de tror behövs i yrket. Efter cirka 5 minuter: be dem plocka bort en av de fem egenskaperna de valt och sedan rangordna de som blir kvar efter vad som är allra viktigast. Be sedan grupperna presentera vad de kommit fram till. Ni kan sedan jämföra med texten på baksidan om elevernas uppfattning om jobbet stämmer.

Övning B – Gör så här

1. Vilka egenskaper har du?
Låt eleverna sitta i grupper om 3–4 personer. Be dem lägga ut alla korten på bordet. Låt dem sitta en stund och fundera ut vilka egenskaper som passar bäst in på dem själva. Be dem välja fyra egenskaper som de har och skulle vilja använda i ett jobb. De kan lägga korten framför sig, eller skriva upp dem på ett papper om flera vill ha samma kort.

Till vilka jobb passar dina egenskaper?
Be eleverna diskutera frågorna till övning B.

Materialet

Ladda ner lektionen i ett komplett häfte, inklusive lektionsupplägg, elevuppgifter, koppling till läroplan och kursplaner samt eventuella övriga tillbehör nedan. Elevuppgifterna och eventuella tillbehör finns även som separata dokument att enkelt delas med eleverna