Sjukvårdsyrken på engelska

En kvinnlig ung läkare med lyssnar på en flickas hjärta i ett undersökningsrum. Med i rummet finns flickans mamma med ett barn i knät.

Låt eleverna samla fakta och skriva om ett hälso- eller sjukvårdsyrke på engelska.

Syfte

Att eleverna tränar på att hitta specifik information på engelska om ett yrke inom hälso- och sjukvården, göra ett relevant urval och sammanfatta informationen. Att eleverna får en inblick i att arbeta inom hälso- och  sjukvården.

Tidsåtgång

Förberedelser cirka 15 min. Lektionen cirka 60–80 minuter.

Förberedelser

Läs igenom lektionsförslaget. Möjliggör att varje elev har tillgång till internet och dator. Övningen kan göras enklare eller svårare genom att lägga till fler/färre kriterier för texten. I årskurs sju kan det, beroende på elevernas kunskapsnivå och mognad, eventuellt vara bättre att som lärare välja ut några yrken och hänvisa eleverna till en specifik webbplats att söka information på.

Ämne

Engelska

Gör så här

Inled lektionen med att ni ska arbeta med yrken inom hälso- och sjukvården. Fråga om eleverna kan nämna några sjukvårdsyrken på engelska. Samla orden på tavlan. Hjälp dem gärna på traven genom att beskriva några av yrken som de kanske inte kommer att tänka på. T.ex. “What do you call a teeth doctor”? Gå eventuellt igenom ordlistan tillsammans. Låt eleverna välja ett yrke att söka information och skriva om. Utgå ifrån de föreslagna punkterna eller från andra kriterier.

Materialet

Ladda ner lektionen i ett komplett häfte, inklusive lektionsupplägg, elevuppgifter, koppling till läroplan och kursplaner samt eventuella övriga tillbehör nedan. Elevuppgifterna och eventuella tillbehör finns även som separata dokument att enkelt delas med eleverna.