Yrkestest

15 personer i olika typer av arbetskläder som förekommer inom Västra Götalandsregionen står på ett berg. I bakgrunden syns grönska och en stad avteckna sig mot en rosaktig himmel.

Låt eleverna göra yrkestestet och få tips på yrken inom hälso- och sjukvård samt service.

Syfte

Att eleverna får fundera över olika valsituationer och få inspiration till att välja yrke och fortsatt utbildning.

Tidsåtgång

Förberedelser cirka 15 min. Lektion cirka 30 minuter.

Förberedelser

Gör yrkestestet själv och kolla igenom några av yrkesförslagen. Testet tar cirka 5–15 minuter att göra och syftar främst till att på ett lättsamt sätt väcka intresse för olika yrken och utbildningar. Du svarar bland annat på hur du agerar i olika situationer och hur länge du vill plugga och får sedan förslag på jobb som kan passa dig. Det finns en länk från resultatsidan där du kan läsa mer om yrken du finner intressanta.

Ämne

Samhällskunskap, Studie- och yrkesvägledning

Gör så här

Be eleverna gå till www.vgregion.se/yrkestest och göra testet i sin mobil eller på datorn och sedan läsa mer om ett eller flera av förslagen de fick.

Materialet

Ladda ner lektionen i ett komplett häfte, inklusive lektionsupplägg, elevuppgifter, koppling till läroplan och kursplaner samt eventuella övriga tillbehör nedan. Elevuppgifterna och eventuella tillbehör finns även som separata dokument att enkelt delas med eleverna.

Ladda ner materialet