Matematik för sjuksköterskor

Två sjuksköterskor med visir tar hand om en patient i en sjukhussäng.

Prova på en av sjuksköterskors många uppgifter. Räkna ut hur olika mediciner doseras, i exempel tagna från verkligheten.

Lektionsupplägg

Syfte

Att ge eleverna exempel på hur matematik kan användas i praktiken i ett vanligt yrke. Att öva på volym- och viktkunskap samt multiplikation och division.

Tidsåtgång

Beror på gruppens förkunskaper och nivå. Uppgifternas svårighetsgrad lämpar sig för högstadiet.

Förberedelser

Läs igenom uppgifterna så att du är beredd på eventuella frågor från eleverna. Förmedla uppgifterna till eleverna.

Ämne

Matematik

Gör så här

Berätta för eleverna att det här är uppgifter skrivna av en sjuksköterska och tagna från verkligheten. Gå eventuellt igenom någon uppgift tillsammans. Låt dem sedan lösa uppgifterna själva. Gå igenom och rätta gemensamt, eller dela ut facit.

Materialet

Ladda ner lektionen i ett komplett häfte, inklusive lektionsupplägg, elevuppgifter, koppling till läroplan och kursplaner samt eventuella övriga tillbehör nedan. Elevuppgifterna och eventuella tillbehör finns även som separata dokument att enkelt delas med eleverna.