Läkemedel

Här hittar du information och nyheter inom läkemedelsområdet samt läkemedelsrekommendationer och -riktlinjer från Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen.

Råd från terapigrupper

Läkemedelskommittén 2016 - 2017 består av följande personer:

Övriga ledamöter: Kristina Bengtsson-Boström, Margareta Berzén, Lars Klintberg, Magnus Kronvall, Anders Larsson, Emma Lindhardt, Björn Nilsson, Christer Printz, Johan Sandelin, Ulrika Wall och Lars Öhrn.

Anteckningar från Läkemedelskommitténs möten

Dokumentation från utbildningar

Regionala terapigrupper

Reglemente för Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen

 

Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel

lakemedel@vgregion.se

samordning.hjalpmedel@vgregion.se

Jan Kilhamn, enhetschef läkemedel och hjälpmedel
jan.kilhamn@vgregion.se, 070 - 085 25 97

Beata Angelbjörk, administrativ samordnare
beata.angelbjork@vgregion.se, 070 - 325 30 86, 010 - 441 13 65

Läkemedel
Anna Lindhé, apotekare
anna.lindhe@vgregion.se,  070 - 393 08 37, 010 - 441 13 63

Lena Gustafsson, apotekare
lena.ma.gustafsson@vgregion.se, 070 - 537 89 49, 010 - 441 13 62

Emma Lindhardt, apotekare
emma.lindhardt@vgregion.se, 070 - 085 28 35

Ulrika Eriksson Krebs, apotekare
ulrika.eriksson.krebs@vgregion.se, 070 - 020 79 50

Elfar Árnason, regionutvecklare
elfar.arnason@vgregion.se, 070 - 082 31 54

Rolf Färnlöf, utvecklingsledare, dosfrågor
rolf.farnlof@vgregion.se, 070 - 082 47 30

Hjälpmedel
Anette Alfredsson, utvecklingsledare
anette.alfredsson@vgregion.se, 070 - 020 61 28

Kristina Süvari, utvecklingsledare
kristina.suvari@vgregion.se, 070 - 082 55 16

Mia Isacson, utvecklingsledare
mia.isacson@vgregion.se, 070 - 082 58 19

Läkemedelskommittén
ordförande Jan Carlström jan.carlstrom@vgregion.se
vice ordförande Jan Kilhamn jan.kilhamn@vgregion.se
sekreterare Lena Gustafsson lena.ma.gustafsson@vgregion.se 

Regionala terapigrupper

LUPP-Läkemedelsupplysning i Västra regionen: lupp.su@vgregion.se

Regional Biverkningsenhet:  biverkningsenheten@vgregion.se

Sjukhusapoteket: sjukhusapoteket.vgr@vgregion.se

 

Jan Kilhamn

Enhetschef läkemedel och hjälpmedel
Telefonnummer