Mänskliga rättigheter

Två kvinnor vid en bro

Regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter har i uppdrag att vara initiativtagare, förslagsställare, remissorgan och rådgivare när det gäller mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen.

Tillsammans med företrädare för verksamheter inom Västra Götalandsregionen, kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer ska beredningen utveckla metoder för arbetet med mänskliga rättigheter, följa upp och sprida erfarenheter.

VGR:s verksamhet ska präglas av delaktighet, jämlikhet, transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande.

Här kan du läsa om regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter.

Två män som kramas

Människorättsbaserat arbete

Att arbeta människorättsbaserat innebär att göra en analys av vilka mänskliga rättigheter verksamheten ansvarar för och se till så att det följs upp. Här hittar du en film och vi berättar om några pilotprojekt.

Två personer vid dator

Utbildning

Här hittar du exempelvis utbildningar inom barnkonventionen, ombud för barns rättigheter samt bemötande av personer med funktionshinder.

Dialog och samråd

Beredningen för mänskliga rättigheter har fem samråd där politiker träffar företrädare för organisationer och civilsamhället. Samråden är forum där deltagarna bidrar med erfarenhet, perspektiv och kunskap utifrån sina olika roller.

West Pride

West Pride

West Pride är årlig manifestation för mångfald och en folkfest som lockar många besökare. 2024 års festival genomförs den 10-16 juni i centrala Göteborg.

Fotografi taget framifrån. Två personer sitter i en busskur med glasväggar.

Tillgänglighetsdatabasen (TD)

Här hittar du information om tillgänglighet i din vardag, så att du kan avgöra om du kan besöka platsen. Tillgänglighetsdatabasen är unik i Sverige.