Om DMO

Design med Omtanke (DMO) startades 2001 av Västra Götalandsregionen för att öka utbud och efterfrågan inom hållbar design för offentlig miljö. DMO har drivits i samarbete med Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID, Svensk Form och Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK).

Målet har varit att skapa miljöer och produkter som på ett tydligt sätt stimulerar en hållbar utveckling - inom alla dess tre dimensioner; socialt, miljömässigt och ekonomiskt - för offentliga verksamheter och företag. 

Resultat och medverkande i Design med Omtanke-projektet 

DMO historik

Offentlig sektor som drivkraft

Offentlig sektor är en stark drivkraft genom att:

  • stimulera utvecklingsprojekt
  • själv agera som en ett föredöme som kund och genom förändringar i sin egen organisation.

Genom framsynta upphandlingar och inköp stimuleras denna utvecklingskraft också hos företag så att såväl utbud som efterfrågan växer.

I detta arbete har projektet Design med Omtanke varit en opartisk aktör som med passion för sitt uppdrag stimulerat denna utveckling i ett brett arbete med offentlig sektor, organisationer, företag och högskolor/universitet. Västsverige ska vara en västsvensk motor i arbetet för hållbar design för offentliga miljöer.

Ta ansvar för framtiden

Vi står inför stora och dramatiska förändringar, både lokalt och globalt. Allt vi gör, eller väljer att inte göra, kan påverka människor, klimat och natur med mycket stora och oönskade konsekvenser.

Vår omfattande konsumtion är ett av de största hoten för vår miljö. För redan med dagens snabbt ökande konsumtion är uttaget av råvaror, och den klimatkris och miljöförstöring det bidrar till, oändligt mycket större än vad som är långsiktigt hållbart.

Vår strävan efter ett allt lägre pris gör att produktföretagen utsätts för en hård global konkurrens och produktion flyttas till andra länder, ofta med förödande konsekvenser genom dåliga arbetsförhållanden, allt för låga löner och en förstörd natur.

Genomtänkt process bästa investeringen

Här hemma ökar vi tempot, gör omorganisationer och miljöer ska byggas om. Ibland går det så fort att vi glömmer att en väl genomtänkt process är den bästa investeringen. Allt för ofta blir slutresultatet inte som man tänkt sig och utrymmet för nytänkande och smartare lösningar är begränsat.

Alla människor har heller inte möjligheter att delta i dagens samhälle på lika villkor. Vi har alla olika förutsättningar för att förstå språk, röra oss, höra, se, eller tolka information. Men alla människor vill få möjlighet och tillgänglighet för att delta i kulturliv, åka med kollektivtrafiken och vara med och påverka samhället. Ibland känns omtanken om människor och natur långt borta.

Design med Omtanke ska inspirera till attraktiva miljöer och produkter där nytänkande och kreativitet förenar estetiken med etik, ekologi och ekonomi.

Använda DMO-metoden