Att använda Design med Omtanke-metoden

Omslag boken Design med omtanke

Genom att använda cirka 2 procent av investeringen till en bra förstudie med hjälp av Design med Omtanke kan resterande 98 procent användas på ett mycket smartare sätt. Det blir inte dyrare. Bara bättre.

Genom Design med Omtankes metod som innebär extra krut på förarbetet når ni resultat som motsvarar era förväntningar och behov. Personalen blir delaktig i ett tidigt skede. Det sparar tid och pengar och underlättar utvecklingen av effektiva lösningar, men processen kommer också att bidra till att utveckla verksamheten.

Metod för att öka cirkularitet och återbruk inom inredningsprojekt för offentlig miljö. DMO 2.0-Beställarkompetens för cirkulära möbelflöden mars 2020 (pdf)

Gå före - tänk efter

Varje gång ni bygger om eller investerar i era lokaler finns det chans att utveckla er verksamhet. En väl genomförd förstudie med DMO är nyckeln. Här gör ni ett verksamhetsprogram som tydligt visar era visioner, behov och prioriteringar. Ju mer ni har tänkt igenom vad ni vill, desto större chans att ni kan utveckla lokaler som stämmer väl överens med hur ni vill arbeta.

Personalen - den största resursen

Personalens erfarenheter tas tillvara för att utveckla en funktionell miljö.

  • Era mål och behov tas fram gemensamt och dokumenteras i ett  verksamhetsprogram. Den blir ett viktigt underlag i den kommande lokalprocessen.
  • Fokus på hållbarhet ger maximal nytta för era resurser, tillgänglighet för alla och cirkulära, miljöanpassade val som tål ögats och handens slitage över tid i en miljö som utstrålar er identitet/värdegrund.
  • Delaktigheten ger ökad kunskap som underlättar lokalprocessen och gör personalen till medvetna förvaltare av miljön.
  • Det ger stolta medarbetare i en attraktiv miljö.

De fyra stegen i DMO

1. Gemensam grund

Våra förutsättningar. Bakgrundsbeskrivning av vilka ni är och vad ni vill att er miljö ska utstråla men också vilka motiv ni har för en förändring.

2. Maximal nytta. Behov och erfarenheter.

Här samlar ni in en mängd fakta kring hur ni vill arbeta, vad som fungerar bra och mindre bra idag. Ni tar även in besökares synpunkter. Ni gör många kreativa övningar för att hitta nya möjligheter kring logistik, säkerhet m.m.

3. Långsiktig hållbarhet. Medvetna val.

Ni diskuterar hur ni kan förena estetik med etik, ekologi och ekonomi. Hur blir det tillgängligt för så många människor som möjligt, vilka miljöfrågor har ett stort mervärde för oss? Vi sätter det i en matris med ekonomiska parametrar för att lättare kunna prioritera.

4. Med sikte på framtiden. Visioner. Prioriteringar. Identitet/uttryck.

Med det insamlade materialet är det nu dags att forma framtiden. Under en halvdag samlas all personal och ni skapar tillsammans visionen för er framtida arbetsplats. Sen är det dags för prioriteringar och vad ni vill att er verksamhet ska utstråla. Nu ska allt falla på plats och verksamhetsprogrammet görs klart av projektgruppen och arkitekten.

Ni kommer inte att göra färdiga skisser över en nya miljö, det kommer i nästa skede av processen. Men ni gör en övergripande plan för hur ni vill ha det och den blir underlag för ritningar.

Design med Omtanke, boken

"Design med Omtanke. En metod för hållbara miljöer." Så heter boken som beskriver metoden och processen och de goda exemplen från Design med Omtanke. (2011, 106 sidor). Ladda ned boken här.

Birgitta Nilsson

Regionutvecklare – cirkulära affärsmodeller, hållbart mode

Telefonnummer