Utbildning

INERA har utbildningsmiljöer för dig som ska utbilda slutanvändare i Pascal. Den miljö som ska användas är Utbildningsmiljö utan SITHS-kortsinloggning

Pascal Handbok (funktionsbeskrivning)                                                                                                                                 
Utbildningsmaterial som beskriver funktionerna i Pascal ordinationsverktyg steg
för steg. Denna handbok är en funktionsbeskrivning som ibland hänvisar till
vilket avtal som har slutits. För frågor angående rutiner kan du vända dig till
Enheten för Läkemedel och hjälpmedel som ansvarar för avtalet. Kontaktuppgifter
hittar du på första sidan