Nyckelfunktioner i VGR

LMH ska vara en regionövergripande resurs och ha en samordnande funktion i frågor som rör migration och hälsa. Här har vi samlat de funktioner som finns inom VGR.

Asylsökande och personer utan tillstånd

Här finns information kring övergripande regionala hälso- och sjukvårdsfrågor som rör asylsökande, personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd samt nyanlända.