FaR-teamet Göteborg

Den här sidan vänder sig främst till dig som är vårdgivare och intresserad av att använda fysisk aktivitet/FaR som medicinsk behandling. Här hittar du material, information om utbildningar, kontaktuppgifter och mycket annat. Du kan även boka tid till våra FaR-mottagningar

FaR-teamet i Göteborg arbetar med att stötta processen kring FaR - Fysisk aktivitet på Recept – och fysisk aktivitet som medicinsk behandling.

FaR-teamet

  • samarbetar med alla offentliga och privata vårdenheter samt elevhälsan
  • utbildar i metoden FaR och fysisk aktivitet som behandling
  • utvecklar stödmaterial för förskrivare samt patientinformation
  • bedriver FaR-stödjande verksamhet genom våra FaR-mottagningar
  • samverkar med friskvård, föreningsliv, kommun och region för att främja fysisk aktivitet hos Göteborgarna
  • beforskar metoden FaR

Läs mer

www.fyss.se - här kan du läsa alla FYSS-kapitel och mer

www.vgregion.se/far - regionens FaR-sida för vårdgivare

www.vgregion.se/levnadsvanor - information om levnadsvanearbetet i regionen

www.1177.se/far - patientinformation

www.vgregion.se/aktivitetskataloggoteborg - aktivitetskataloger för hela Göteborg. Här kan allmänheten hitta inspiration, aktiviteter samt information av FaR-center och boka tid.