Utökade behörigheter utöver grundrollen för historikdatabaserna

Utökade behörigheter utöver grundrollen beställs av verksamhetschef eller av den som har fått delegering. I formuläret ansöks om behörighet till historikdatabaserna.

För utökade behörigheter i Obstetrix VGR används behörighetsbeställningsblanketten.

Om ni önskar ta bort befintlig specialbehörighet, skicka ett epost till obstetrix@vgregion.se

Utökade behörigheter utöver grundrollen för historikdatabaserna

 
Person som ska ha utökad behörighet
 
 

Du kommer att få ett meddelande/kvittens när du skickar iväg formuläret.
 
 
Senast uppdaterad: 2018-04-04 08:47