F10 Stroke, symtom som kvarstår efter sex månader

Orsaker till det ökade tandvårdsbehovet vid stroke är att det är vanligt med både ansiktsförlamning och förlamning i svalget med nedsatt oral motorik. Det gör det svårt att tugga, svälja och känna om mat eller mediciner är kvar i munnen. Läkemedel kan orsaka frätskador. Ofta är salivsekretionen sämre vilket gör munslemhinnorna sköra och det ökar risken för infektion. Patienten kan ha stora svårigheter att sköta sin munhygien och kan även ha svårighet att förstå instruktioner. Depression kan leda till att patienten inte förmår sköta munhygienen.

Symtom som kan leda till funktionsnedsättning:

 • Hjärninfarktens eller hjärnblödningens utbredning bestäms av lokaliseringen i hjärnans kärlsystem.
 • Högersidig skada leder till vänstersidig svaghet och/eller känselbortfall i arm, hand, ansikte och bål samt ofta även till störd kropps- och rumsuppfattning.
 • Vänstersidig skada leder förutom till högersidig svaghet även ofta till språkliga störningar som afasi. Det kan även vara svårt att korrekt förstå talat eller skrivet språk och därmed att förstå instruktioner.
 • Neglect – patienten är omedveten om den sjuka sidan och har dålig sjukdomsinsikt.
 • Synfältsbortfall (hemianopsi)
 • Upprepad stroke ger ofta talstörningar, försämrad oral motorik och sväljningssvårigheter.
 • Depressioner

Funktioner som ska bedömas och framgå av läkarintyget:

 • Perceptuella funktioner
 • Förmåga att svälja
 • Pares i ansikte eller tunga
 • Kraft i armmuskler
 • Kognitiva funktioner som att
  - tillämpa kunskap
  - företa enstaka uppgift självständigt
  - klara daglig rutin