Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

F10 Stroke – symtom som kvarstår efter sex månader

Orsak till det ökade tandvårdsbehovet: Det är vanligt med både ansiktsförlamning och förlamning i svalget med nedsatt oral motorik. Det gör det svårt att tugga och svälja samt att känna om mat eller mediciner är kvar i munnen. Läkemedel kan orsaka frätskador. Ofta är salivsekretionen nedsatt, vilket gör munslemhinnorna torra och sköra. Detta ökar risken för infektion. Patienten har stora svårigheter att sköta sin munhygien och kan även ha svårighet att förstå instruktioner. Depression kan leda till att patienten inte förmår sköta munhygienen. Sammantaget leder det till en ökad kariesrisk.

Symtom som kan leda till funktionsnedsättning:

 • Hjärninfarktens eller hjärnblödningens utbredning bestäms av lokaliseringen i hjärnans kärlsystem.
 • Högersidig skada leder till vänstersidig svaghet och/eller känselbortfall i arm, hand, ansikte och bål samt ofta även till störd kropps- och rumsuppfattning.
 • Vänstersidig skada leder förutom till högersidig svaghet även ofta till språkliga störningar som afasi. Det kan även vara svårt att korrekt förstå talat eller skrivet språk och därmed att förstå instruktioner.
 • Neglect – patienten är omedveten om den sjuka sidan samt har dålig sjukdomsinsikt.
 • Synfältsbortfall (hemianopsi).
 • Upprepad stroke ger ofta talstörningar, försämrad oral motorik och sväljningssvårigheter.
 • Depressioner.

Funktioner som ska bedömas och framgå av läkarintyget:

 • Perceptuella funktioner.
 • Förmåga att svälja.
 • Pares i ansikte eller tunga.
 • Kraft i armmuskler.
 • Kognitiva funktioner som att
  - tillämpa kunskap
  - företa enstaka uppgift självständigt
  - klara daglig rutin.

Att tänka på före behandling:

Läs först sidan Att tänka på före NFS-behandling

 • Tandvårdsstödet omfattar en undersökning per år samt förebyggande och regelbunden tandvård hos valfri tandläkare.
  Omfattas inte: Protetiska åtgärder med tandstödd eller implantatstödd protetik.
 • Godkända åtgärder för F-tandvård är markerade med X i F-tandvårdskolumnen i Ersättningslistan.
 • Giltighetstid – F10 gäller i fyra år från utfärdandet.
 • Omfattas inte: Protetiska åtgärder med tandstödd eller implantatstödd protetik.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Läs alltid sidorna:

Förhandsbedömning – eFHB
Ersättning – Fakturaportalen

Sidan F-tandvård

 • Förhandsbedömning inför F-tandvård
 • Kontinuitet och kvalitet i F-tandvården
 • Individanpassad långsiktig behandlingsplan
 • Registrera F-tandvård i Socialstyrelsens tandhälsoregister – inom 14 dagar efter utförandet
 • Ingen eller begränsad ersättning vid F-tandvård

Läs alltid sidorna Förhandsbedömning – eFHB och Ersättning – Fakturaportalen

Senast uppdaterad: 2019-01-23 11:16