F8 ALS, Amyotrofisk Lateral Skleros

Orsak till det ökade tandvårdsbehovet: Sjukdomen leder till muskelsvaghet som kan finnas i ansikte, mun och hals. Det gör det svårt att svälja och att tugga maten och att hålla ihop käkarna eller hålla upp huvudet. Nedsatt muskelkraft ses även i armar och händer vilket skapar stora svårigheter för patienten att sköta munhygienen.

Symtom som kan leda till funktionsnedsättning:

  • Nervceller som styr skelettmusklerna förtvinar gradvis.
  • Ryggmärgens yttre del ersätts av bindvävnad (skleros).
  • Muskler som inte får några impulser från nervsystemet upphör att fungera.

Funktioner som ska bedömas och framgå av läkarintyget:

Enbart diagnosen behöver styrkas, ingen ytterligare bedömning krävs.