Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

F3 MS – Multipel Skleros

Orsak till det ökade tandvårdsbehovet: Munhygienen kan försvåras genom patientens neurologiska och motoriska problem. Skakningar och muskeldysfunktioner kan ge patienten stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandbehandling. Patienten kan ha oklara neurologiska smärttillstånd i munhåla, tänder eller käkleder som kan komplicera diagnostiken.

Symtom som kan leda till funktionsnedsättning:

 • Fortskridande skador i hjärna och ryggmärg.
 • Mycket varierande symptom beroende på skadornas lokalisering och svårighetsgrad.
 • Sjukdom som går i skov och som följs av remissioner.
 • Ofta långsamt progredierande.
 • Successivt invalidiserande handikapp.

Funktioner som ska bedömas och framgå av läkarintyget:

 • Förmågan att svälja.
 • Kraft i armmuskler.
 • Muskeltonus i armmuskler.
 • Tremor.
 • Kontroll av viljemässiga rörelser.
 • Pares i ansiktsmuskulatur.
 • Kognitiva funktioner
  - utföra en enstaka uppgift självständigt
  - klara daglig rutin.

Att tänka på före behandling

Läs först sidan Att tänka på före NFS-behandling

 • Tandvårdsstödet omfattar en undersökning per år samt förebyggande och regelbunden tandvård hos valfri tandläkare.
  Omfattas inte: Protetiska åtgärder med tandstödd eller implantatstödd protetik.
 • Godkända åtgärder för F-tandvård är markerade med X i F-tandvårdskolumnen i Ersättningslistan.
 • Giltighetstid – F3 gäller tills vidare.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Läs alltid sidorna:

Förhandsbedömning – eFHB
Ersättning – Fakturaportalen

Sidan F-tandvård

 • Förhandsbedömning inför F-tandvård
 • Kontinuitet och kvalitet i F-tandvården
 • Individanpassad långsiktig behandlingsplan
 • Registrera F-tandvård i Socialstyrelsens tandhälsoregister – inom 14 dagar efter utförandet
 • Ingen eller begränsad ersättning vid F-tandvård

Läs alltid sidorna Förhandsbedömning – eFHB och Ersättning – Fakturaportalen

Senast uppdaterad: 2020-01-14 14:39