F3 MS – Multipel Skleros

Orsak till det ökade tandvårdsbehovet: Munhygienen kan försvåras genom patientens neurologiska och motoriska problem. Skakningar och muskeldysfunktioner kan ge patienten stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandbehandling. Patienten kan ha oklara neurologiska smärttillstånd i munhåla, tänder eller käkleder som kan komplicera diagnostiken.

Symtom som kan leda till funktionsnedsättning:

 • Fortskridande skador i hjärna och ryggmärg.
 • Mycket varierande symptom beroende på skadornas lokalisering och svårighetsgrad.
 • Sjukdom som går i skov och som följs av remissioner.
 • Ofta långsamt progredierande.
 • Successivt invalidiserande handikapp.

Funktioner som ska bedömas och framgå av läkarintyget:

 • Förmågan att svälja.
 • Kraft i armmuskler.
 • Muskeltonus i armmuskler.
 • Tremor.
 • Kontroll av viljemässiga rörelser.
 • Pares i ansiktsmuskulatur.
 • Kognitiva funktioner
  - utföra en enstaka uppgift självständigt
  - klara daglig rutin.