F9 Orofacial funktionsnedsättning

Orsak till det ökade tandvårdsbehovet: Patienten har på grund av sin orala funktionsnedsättning svårt att sköta sin munhygien vilket ger en ökad kariesrisk. Nedsatt gapförmåga kan också innebära stora svårigheter att genomgå tandbehandling.

Symtom som kan leda till funktionsnedsättning:

 • Medfödda defekter, deformiteter eller kraniofaciala missbildningar.
 • Förvärvade svåra ansikts- och käkdefekter efter exempelvis trauma.
 • Inskränkt gapförmåga – 25 mm eller mindre – på grund av käkledsförändringar, strikturer och ärrvävnad.
 • Kvarstående facialispares med påverkan på oral motorik och sensorik – oavsett orsak.
 • Fibrotiserad orofacial vävnad exempelvis vid brännskador.
 • Förlust av delar av mandibeln eller maxillan efter behandling av orofaciala tumörer.

Funktioner som ska bedömas och framgå av läkarintyget:

 • Förmåga att svälja.
 • Gapförmåga.
 • Muskelkraftsfunktioner.
 • Förlust av delar av mandibeln eller maxillan.
 • Medfödda eller förvärvade defekter, deformiteter eller kraniofaciala missbildningar.
 • Fibrotiserad orofacial vävnad.