Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

F9 Orofacial funktionsnedsättning

Orsak till det ökade tandvårdsbehovet: Patienten har på grund av sin orala funktionsnedsättning svårt att sköta sin munhygien vilket ger en ökad kariesrisk. Nedsatt gapförmåga kan också innebära stora svårigheter att genomgå tandbehandling.

Symtom som kan leda till funktionsnedsättning:

 • Medfödda defekter, deformiteter eller kraniofaciala missbildningar.
 • Förvärvade svåra ansikts- och käkdefekter efter exempelvis trauma.
 • Inskränkt gapförmåga – 25 mm eller mindre – på grund av käkledsförändringar, strikturer och ärrvävnad.
 • Kvarstående facialispares med påverkan på oral motorik och sensorik – oavsett orsak.
 • Fibrotiserad orofacial vävnad exempelvis vid brännskador.
 • Förlust av delar av mandibeln eller maxillan efter behandling av orofaciala tumörer.

Funktioner som ska bedömas och framgå av läkarintyget:

 • Förmåga att svälja.
 • Gapförmåga.
 • Muskelkraftsfunktioner.
 • Förlust av delar av mandibeln eller maxillan.
 • Medfödda eller förvärvade defekter, deformiteter eller kraniofaciala missbildningar.
 • Fibrotiserad orofacial vävnad.

Att tänka på före F9-behandling:

Läs först sidan Att tänka på före NFS-behandling

 • Tandvårdsstödet omfattar en undersökning per år samt förebyggande och regelbunden tandvård hos valfri tandläkare.
  Omfattas inte: Protetiska åtgärder med tandstödd eller implantatstödd protetik.
 • Godkända åtgärder för F-tandvård är markerade med X i F-tandvårdskolumnen i Ersättningslistan.
 • Giltighetstid – F9 gäller i fyra år från utfärdandet.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Läs alltid sidorna:

Förhandsbedömning – eFHB
Ersättning – Fakturaportalen

Sidan F-tandvård

 • Förhandsbedömning inför F-tandvård
 • Kontinuitet och kvalitet i F-tandvården
 • Individanpassad långsiktig behandlingsplan
 • Registrera F-tandvård i Socialstyrelsens tandhälsoregister – inom 14 dagar efter utförandet
 • Ingen eller begränsad ersättning vid F-tandvård

Läs alltid sidorna Förhandsbedömning – eFHB och Ersättning – Fakturaportalen

Senast uppdaterad: 2019-02-28 11:39