F1 Svår psykisk funktionsnedsättning

Orsak till det ökade tandvårdsbehovet: Patient med psykiska funktionshinder har ökad risk för skador på tänder av flera orsaker. Den kognitiva funktionsnedsättningen medför problem att planera vardagen. Det gör det svårt att planera och komma ihåg tandläkarbesök samt följa givna råd. Patienten har även svårigheter att klara bra kosthållning med regelbundna måltider. Patientens medicinering ger ofta upphov till muntorrhet.

Sjukdomar som kan leda till sådan funktionsnedsättning kan vara:

  • Bipolära sjukdomar och depressionssjukdomar
  • Generaliserade ångestsyndrom (GAD) och övriga ångestsjukdomar
  • Paranoida sjukdomstillstånd
  • Emotionella personlighetsstörningar
  • Hjärnskador orsakade av missbruk