F5 RA – Reumatoid Artrit

Orsak till det ökade tandvårdsbehovet: Smärta, stelhet och leddestruktion med felställningar gör att patienten kan ha problem att gripa, vilket medför stora svårigheter att själv sköta munhygienen. Även käkleden kan bli skadad. Inflammation i käkleden kan medföra smärta och nedsatt rörelse/gapförmåga. Bettavvikelsen kan leda till ökat behov av bettfysiologisk behandling.

Symtom som kan leda till funktionsnedsättning:

  • Ofta debut i småleder.
  • Kan resultera i betydande funktionshinder och handikapp.
  • Sjukdom som går i skov.
  • Ofta försämring vid infektion, belastning och kyla.

Funktioner som ska bedömas och framgå av läkarintyget:

  • Rörlighet i leder.
  • Muskeltonus (rigiditet).
  • Ledsmärta.
  • Handens finmotoriska användning.
  • Gapförmåga.