F6 SLE – Systemisk Lupus Erythematosus

Orsak till det ökade tandvårdsbehovet: Både sjukdomen i sig och den farmakologiska behandlingen kan medföra en ökad risk för blödning och infektion som följd. Vid led och muskelvärk har patienten stora svårigheter att sköta sin munhygien.

Symtom som kan leda till funktionsnedsättning:

 • Trötthet, feber, sjukdomskänsla, viktförlust, led- och muskelvärk, hudutslag samt sår i munslemhinnan.
 • Minnessvårigheter och nedsatt inlärningsförmåga då nervsystemet påverkas.
 • Psykiska symptom med nedstämdhet och ångest.
 • Sjukdom som går i skov.

Funktioner som ska bedömas och framgå av läkarintyget:

 • Led- och muskelsmärta.
 • Smärta i munslemhinnan på grund av sår.
 • Gapförmåga.
 • Kognitiva funktioner som att
  - utföra en enstaka uppgift självständigt
  - klara daglig rutin.