F11 Sällsynta diagnoser med eller utan orala symtom

Orsak till det ökade tandvårdsbehovet: Funktionsnedsättning i munhålan kan ge ökad risk för karies, svårigheter att tugga, svälja och tala. Salivens mängd och egenskaper kan påverkas av mediciner, kost och sjukdom. Nedsatt salivproduktion försämrar bland annat förmågan att transportera bort matrester. Patienten har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandbehandling.

För att betecknas som en ovanlig diagnos ska sjukdomen enligt de svenska kriterierna finnas hos högst hundra personer per miljon invånare och leda till omfattande funktionsnedsättning.
Socialstyrelsens kunskapsdatabas, ovanliga diagnoser, ger vägledning.

Orofaciala symtom kan vara svårigheter att tala, äta och svälja eller nedsatt salivkontroll.

Sällsynta diagnoser delas upp i två kategorier

  • Med orofaciala symtom: För F-tandvård krävs ingen funktionsnedsättning enligt ICF-klassifikation.
  • Utan orofaciala symtom: För F-tandvård måste patienten ha en svår till fullständig funktionsnedsättning som antingen leder till stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå behandling inom tandvården.

Funktioner som ska bedömas och framgå av läkarintyget:

  • Med orofaciala symtom ges kortfattad beskrivning av symtomen.
  • Utan orofaciala symtom intygas att patienten har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling.