F7 Sklerodermi

Orsak till det ökade tandvårdsbehovet: Matstrupen angrips ofta. Försämrad förmåga till sammandragning i matstrupens nedre tredjedel förekommer. Detta ger upphov till sura uppstötningar (reflux) och gör det svårt att svälja. Försämrad förmåga till sammandragning i tunntarmen kan orsaka diarré och ett försämrat upptag av näringsämnen. Minskad gapförmåga och reducerad rörelseförmåga i händerna kan medföra stora svårigheter för patienten att sköta sin munhygien eller genomgå tandbehandling.

Symtom som kan leda till funktionsnedsättning:

  • Förändrat immunförsvar, försämrad blodcirkulation.
  • Ökad bindvävsproduktion i hud och inre organ, framför allt mag-tarmkanal, lungor, hjärta och njurar.
  • Ledvärk med varierande art och svårighetsgrad.
  • Minskad gapförmåga på grund av stelhet.
  • Reducerad rörelseförmåga i händerna.

Funktioner som ska bedömas och framgå av läkarintyget:

  • Förmåga att svälja.
  • Gapförmåga.
  • Fibrotiserad orofacial vävnad.
  • Förmåga att vända eller vrida händer eller armar.
  • Handens finmotoriska användning.