F2 Parkinsons sjukdom

Orsak till det ökade tandvårdsbehovet: Motoriska problem ger patienten stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandbehandling. Muntorrhet orsakad av läkemedel i kombination med patientens stelhet och skakningar ökar kariesrisken. Den nedsatta mimiken i kombination med muntorrhet gör även att mat ofta ligger kvar i munnen. Detta förvärrar ytterligare kariessituationen. Allteftersom sjukdomen fortskrider måste dessutom ofta läkemedelsdosen ökas, vilket bidrar till mer biverkningar exempelvis ökad muntorrhet.

Symtom som kan leda till funktionsnedsättning:

  • Motoriska störningar.
  • Skakningar, som ofta ökar vid affekt.
  • Stelhet, ofta vid vila.
  • Mimiken sparsam och rösten entonig.
  • Affektiva störningar, främst depression.
  • Sväljningsautomatiken försämrad (ger hypersalivation).