Terapigrupp Reumatologi

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Reumatologi.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Rekommendationer och terapiråd

Regionala medicinska riktlinjer

Relaterad information

Riktlinjer Svensk Reumatologisk Förening

- Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit
- Riktlinjer för läkemedelsbehandling av ankyloserande spondylit och psoriasisartrit
- Primärprevention avseende kardiovaskulära riskfaktorer vid inflammatorisk reumatisk sjukdom
- Rekommendationer för vaccination hos patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar
- Rekommendationer avseende anti-inflammatorisk och immunmodulerande behandling i samband med graviditet och amning
- Screening för tuberkulos hos patienter med reumatisk sjukdom inför start av biologisk behandling

Tabell 1. Relativa biologiska effekter hos olika syntetiska glukokortikoider i förhållande till hydrokortison, Läkemedelsboken, kapitel Endokrinologi

Svensk Reumatologisk Förening

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ

Svensk Barnreumatologisk Förening 

American College of Rheumatology, ACR

European League Against Rheumatism, EULAR

Europeiska Barnreumatologiföreningen, PRES

PRINTO - Information om reumatiska sjukdomar hos barn på olika språk. PRES.

Kontaktpersoner                         

Ordförande Ulf Lindström, ulf.lindstrom@vgregion.se, specialistläkare, Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sekreterare Anna Lindhé, anna.lindhe@vgregion.se, apotekare, Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel, Koncernstab Hälso- och sjukvård

Övriga medlemmar

Stefan Berg, överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Martin Hedberg, överläkare, Neuro- och rehabiliteringsklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus

Zoltán Nagy, överläkare, Medicinmottagningen Kärnsjukhuset, Skaraborgs sjukhus

Johan Quester, läkare, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Paulina Sijtsma, specialistläkare, Specialistmedicinkliniken, NU-sjukvården

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26