Terapigrupp Reumatologi

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Reumatologi

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Regionala medicinska riktlinjer

Relaterad information

Riktlinjer Svensk Reumatologisk Förening

- Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit
- Riktlinjer för läkemedelsbehandling av ankyloserande spondylit och psoriasisartrit
- Rekommendation för ögonkontroller vid behandling med klorokinpreparat
- Primärprevention avseende kardiovaskulära riskfaktorer vid inflammatorisk reumatisk sjukdom
- Rekommendationer för vaccination hos patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar
- Rekommendationer avseende anti-inflammatorisk och immunmodulerande behandling i samband med graviditet och amning

Tabell 1. Relativa biologiska effekter hos olika syntetiska glukokortikoider i förhållande till hydrokortison, Läkemedelsboken, kapitel Endokrinologi

Svensk Reumatologisk Förening

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ

Svensk Barnreumatologisk Förening

American College of Rheumatology, ACR

European League Against Rheumatism, EULAR

Europeiska Barnreumatologiföreningen, PRES

PRINTO - Information om reumatiska sjukdomar hos barn på olika språk. PRES.

Terapigrupp

Kontaktpersoner                         

Ordförande Ulf Lindström, ulf.lindstrom@vgregion.se, överläkare, Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sekreterare Anna Lindhé, anna.lindhe@vgregion.se, apotekare, Koncernstab för uppdrag och produktion hälso- och sjukvård

Övriga medlemmar

Stefan Berg, överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Martin Hedberg, överläkare, Neuro- och rehabiliteringsklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus

Stefan Johnson, överläkare, Medicinmottagningen Kärnsjukhuset, Skaraborgs sjukhus

Daina Lasaitiene, överläkare, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jonel Pasula, överläkare, Specialistmedicinkliniken, NU-sjukvården

Daniel Kucharski, specialistläkare, Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset