Terapigrupp Reumatologi

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Reumatologi.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Rekommendationer och terapiråd

Regionala medicinska riktlinjer

Relaterad information

Riktlinjer Svensk Reumatologisk Förening

- Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit
- Riktlinjer för läkemedelsbehandling av ankyloserande spondylit och psoriasisartrit
- Primärprevention avseende kardiovaskulära riskfaktorer vid inflammatorisk reumatisk sjukdom
- Rekommendationer för vaccination hos patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar
- Rekommendationer avseende anti-inflammatorisk och immunmodulerande behandling i samband med graviditet och amning
- Screening för tuberkulos hos patienter med reumatisk sjukdom inför start av biologisk behandling

Tabell 1. Relativa biologiska effekter hos olika syntetiska glukokortikoider i förhållande till hydrokortison, Läkemedelsboken, kapitel Endokrinologi

Svensk Reumatologisk Förening

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ

Svenska Barnläkarföreningen Arbetsgruppen för Barnreumatologi

American College of Rheumatology, ACR

European League Against Rheumatism, EULAR

Europeiska Barnreumatologiföreningen, PRES

PRINTO - Infromation om reumatiska sjukdomar hos barn på olika språk. PRES.

Kontaktpersoner                         

Ordförande Ulf Lindström, ulf.lindstrom@vgregion.se, specialistläkare, Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sekreterare Anna Lindhé, anna.lindhe@vgregion.se, apotekare, Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel, Koncernstab Hälso- och sjukvård

Övriga medlemmar

Stefan Berg, överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Martin Hedberg, överläkare, Neuro- och rehabiliteringsklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus

Zoltán Nagy, överläkare, Medicinmottagningen Kärnsjukhuset, Skaraborgs sjukhus

Johan Quester, läkare, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Paulina Sijtsma, specialistläkare, Specialistmedicinkliniken, NU-sjukvården